A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל
A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל

A6 פנקסים בשיתוף אמנים ישראלים בגודל

Regular price $0.00
הסיפור מאחורי הפנקס: לרגל יריד האמנות הגדול בישראל, צבע טרי 2017, יצרנו קולקצייה חדשה של מוצרי נייר המשלבת עבודות של חמישה אמנים מבוגרי חממת האמנים
הפנקס כרוך בכריכת סיכה, מכיל 24 עמ' חלקים בצבע לבן
עבודות האומנות הן של האמנים: רובי בקל, ניצן מינץ, פיודור נתנאל בוזבוב, נגה ספר, מוריה בכר ויזהר כהן
מחיר חנות - 8.5 ש"ח