A6 פנקס מאוייר - סדרת תל אביב בגודל
A6 פנקס מאוייר - סדרת תל אביב בגודל
A6 פנקס מאוייר - סדרת תל אביב בגודל
A6 פנקס מאוייר - סדרת תל אביב בגודל
A6 פנקס מאוייר - סדרת תל אביב בגודל
A6 פנקס מאוייר - סדרת תל אביב בגודל
A6 פנקס מאוייר - סדרת תל אביב בגודל
A6 פנקס מאוייר - סדרת תל אביב בגודל
A6 פנקס מאוייר - סדרת תל אביב בגודל
A6 פנקס מאוייר - סדרת תל אביב בגודל
A6 פנקס מאוייר - סדרת תל אביב בגודל
A6 פנקס מאוייר - סדרת תל אביב בגודל
A6 פנקס מאוייר - סדרת תל אביב בגודל

A6 פנקס מאוייר - סדרת תל אביב בגודל

Regular price $0.00
שימו את תל אביב על שולחן העבודה שלכם
Citykat Stories קולקציה חדשה של פאלפ במהדורה מוגבלת בשיתוף
שמנפישה את העיר תל אביב, על נייר
מחברת מאוירת באיורים מהממים מתוך הספר-מדריך מאויר לתל אביב
המחברת בגודל 9*14 ס"מ, כרוכה בסיכות, 48 עמודים, דפי פנים חלקים בצבע לבן
מחיר חנות - 7.5 ש"ח